"Només les societats emprenedores tenen la capacitat de generar activitat econòmica, crear llocs de treball, progressar i arribar a tenir un autèntic equilibri territorial i econòmic"

El Talent Factory és una iniciativa pública / privada compromesa a posar en valor la importància de l'emprenedoria d'una forma pedagògica, que ajudi els joves a configurar un escenari real d'oportunitats laborals per al seu futur.

L'objectiu de Talent Factory és treure a la llum el talent emprenedor dels estudiants i propiciar l'esperit emprenedor dels joves, així com, fomentar el coneixement del món de l'empresa, aportant-los competències i eines que els facilitin l'accés a la cultura emprenedora i la consecució de futurs projectes empresarials que puguin desenvolupar. Talent Factory incideix en aspectes com: La necessitat de potenciar el talent emprenedor dels joves i iniciar als estudiants en l'aventura de crear activitat per compte pròpia, donant-los a conèixer casos d'èxit al món del emprendimiento i coneixent de primera rajo empresaris locals i les seves empreses.Treballar conceptes necessaris que els facilitin la possibilitat de convertir-se en emprenedors, com treballar un pla d'empresa, analitzar les possibilitats d'una idea de negoci detectant les necessitats de mercat que cobreix, el valor afegit que aporta, etc.De la mà d'institucions públiques tan properes als ciutadans com els Ajuntaments, Talent Factory recolza la consecució d'un dels objectius prioritaris dels poders públics actualment, la recuperació econòmica i la creació de llocs d'ocupació, en aquest sentit, hi ha unanimitat quant a que cal actuar per recuperar l'esperit emprendre-us dels ciutadans i, especialment, dels joves. És vital en aquest sentit, introduir el emprendimiento als programes educatius.
L’actual conjuntura econòmica fa molt difícil la represa econòmica del país, només amb la creació de noves empreses i autònoms és pot aturar la caiguda d’ocupació i començar a regenerar l’economia i crear llocs de treball. Tanmateix, la cultura emprenedora a Catalunya ha quedat molt minvada en els darrers anys.Els ajuntaments de tenen com a un objectiu prioritari la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball, és en aquest sentit, que cal actuar per recuperar l’esperit emprenedor dels ciutadans, i, en especial, dels joves. El projecte Talent Factory, s’emmarca en la necessitat d’introduir l’emprenedoria a l’ensenyament, ja que, una societat viva i activa, que vulgui donar resposta a l’actual crisi econòmica i estructural, i dotar-se d’una configuració social sostenible en el futur i resistent a possibles noves situacions com l’actual, ha de comptar amb una població capaç de generar activitat econòmica i llocs de treball per si mateixa, això, fonamentalment, neix d’uns joves amb capacitat emprenedora i capaços de donar forma empresarial a les seves idees i creacions i, d’aquesta forma, generar llocs de treball en el futur proper.Tanmateix, cal ampliar l’abast de l’actuació a tots els alumnes de batxillerat i formació professional, per què d’aquesta forma el procés sigui més universal i puguin participar en el projecte de “Premis a la millor iniciativa emprenedora de Gavà i Viladecans”.L’estructura dels premis consta de presentar un projecte emprenedor i que és pugui ampliar, donar forma i finalitzar amb un pla concret de negoci mitjançant la participació de persones qualificades del món de l’empresa de Gavà i Viladecans, que representin la figura d’emprenedors d’èxit, i que aportin als participants coneixements i competències sobre emprenedoria i l’empresa.

Su e-mail:
Asunto:
Código antispam:


Código antispam

Mensaje:


Submit Link